Величини та їх вимірювання

Методика вивчення довжини відрізка