Лекції

Поняття множини і елемента множини

Операції над множинами

Бінарне відношення та його властивості

Поняття відповідності та її властивості

Елементи математичної логіки