Професійний розвиток

Сертифікати - завантажити

 

1. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Диплом кандидата педагогічних наук; 20.03.2018р.; (ДК №046621)

2. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.

Диплом магістра за спеціальністю 013 Початкова освіта; 2019 рік.

 

Міжнародне стажування

1. Міжнародна програма підвищення кваліфікації «International grants and research projects from ideas to implementation: practice, experience, perspectives», University of Economy in Bydgoszcz, 04/10/2021-14/11/2021, Диплом №69/11010, 180 годин/ 6 кредитів ECTS

 

2. Східно-Європейський інститут психології (відділення в Кракові (Польща)) (Україна-Франція), Міжнародне науково-педагогічне стажування «Нові методи досліджень і практичної роботи в гуманітарних і освітніх галузях», 23.02-03.03.2019 р.

 

3. Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу», 10 червня-10 липня 2021 року, 120 годин/4 кредити ECTS (з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS)

 

4. Університет Економіки (WSG) (Бидгощ, Польща),

Міжнародне науково-педагогічне стажування The Europen education system by the example of the education system in Poland. Experiense and suggestions, 2018-2019 н.р., (180 год.)

 

Короткострокові курси, тренінги.

1. ГО „Агенція європейських інновацій“. Рада підприємців при КМУ. Тренінг-курс за індивідуальною програмою „Підготовка наукових проектів до подання на грант. Грантові програми для науковців“, сертифікат №021, 0,5 кредита ЄКТС, 23-25 січня 2023 року.

2. Навчання за програмою підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти «Особливості управління закладами фахової передвищої освіти та освітнім процесом в умовах воєнного стану» (з 19 по 28 жовтня 2022), сертифікат RRСС 38282994/3468-22, МОН, науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти.

3. Курс „Цифрові інструменти GOOGLE для освіти“, ТОВ „Академія цифрового розвитку“, навчання відбулося за дистанційною формою в період з 03 до 16 жовтня 2022 року 16 жовтня 2022 року дата тов “академія цифрового розвитку” ідентифікаційний код юридичної особи 43109490 код квед 85.59 інші види освіти, н. В. І. У. (основний) опис досягнутих результатів:

- засвоєна освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти “цифрові інструменти GOOGLE для освіти”;

- виконано понад 80% загального обсягу завдань курсу;

- результат підсумкового тестування понад 80% максимально можливої кількості балів;

- удосконалена професійна компетентність (цифровий компонент) в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS).

Сертифікат №GDTfE-03-Б-04448 від 16 жовтня 2022 року.

4. Курси підвищення кваліфікації «Формування професійних компетентностей педагогічних та науково-педагогічних працівників до впровадження інноваційної діяльності», 15-19.02.2021 року, м. Кременчук, Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (36 годин)

5. Тренінг-курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Інструменти дистанційної роботи навчального закладу», 17-21.08.2020 р., м.Кременчук, Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка (38 годин)

6. Навчання за програмою професійного розвитку вчителів «Методика розвитку критичного мислення учнів. Модуль 1: Компоненти технології розвитку критичного мислення в учнів початкової школи», 12.10.2019 року, м. Київ, освітня платформа «Критичне мислення» (7 годин)