Загальні відомості

 

Деньга Наталія Миколаївна

Дата народження:

22.10.1978 р.

Освіта:

вища,

  • 2000 р. – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика»).

  • 2005 р. – Дніпропетровський університет економіки та права (спеціальність «Облік і аудит»).

Місце роботи:

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка,

  • 2000-2001 рр. – лаборант кабінету фізики

  • 2001-2007 рр. – викладач математики, голова профспілкового комітету студентів

  • з 2007 року – заступник директора з виконавчої та фінансової роботи, викладач математики

  • з 2011 року – голова тендерного комітету

  • 2014-2016 року – відповідальний секретар приймальної комісії

  • з 2018 року – заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач математики

 

Педагогічний стаж:

19 років

Кваліфікаційна категорія:

І категорія

Науковий ступінь:

Кандидат педагогічних наук

Коло наукових інтересів:

Професійний розвиток педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи вищого навчального закладу, підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування математичних компетентностей молодших школярів в теорії та на практиці, розвиток професійної рефлексії усіх учасників освітнього процесу вищого навчального закладу. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх педагогів. Підготовка майбутніх учителів  до використання формувального оцінювання в освітньому процесі початкової школи.


Участь у науково-методичних заходах

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

1.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

18.03.2016 р.

2.

Науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика».

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

17.05.2016 р.

3.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

18-25.04.2016 р.

4.

«Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIII Каришинські читання)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

19-20.05.2016 р.

5.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти», присвяченій 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

30-31.05.2016 р.

6.

ХVІІ Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения качества подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях»

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж

19 .05. 2016 р.

7.

Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті компетентнісного підходу»

Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ імені Олеся Гончара

24-27. 05. 2016 р.

8.

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

13 – 14. 10. 2016 р.

9.

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні інформаційні технології в освіті та навчально-виробничому процесі»

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

22.03.2017 р.

10.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

24. 02. 2017 р.

11.

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Бердянський державний педагогічний університет

20-21.04. 2017 р.

12.

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

18-19.05.2017 р.

13.

ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі». Конференція «Підготовка та професійний розвиток вчителя математики: на шляху до нової школи.»

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

20.05.2017 р.

14.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

02.03.2018 р.

15.

Міжнародна науково-практична конференція «ФОРМАЛЬНА Й НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА  В ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ  ПЕДАГОГІКИ ДОБРА ІВАНА ЗЯЗЮНА»

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

05.03-07.03.2018 р.

16.

Семінар «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток таланту»

Національна академія педагогічних наук України

19.04.2018 р.

17.

Участь у наукових заходах (науково-практичні конференції, (не)конференції, семінари, майстер-класи)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

16.05.2018 р.

18.

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів міні EdCamp Poltava «Від щасливого вчителя до щасливих учня й учениці»

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

19.05.2018

19.

Всеукраїнська науково-практична конфереція: Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

23.05-24.05 2018 р.

20.

Онлайн-курс для вчителів початкової
школи

Міністерство освіти і науки
України, студія онлайн-освіти «Ed-
Era», громадська спілка «Освіторія»

05.06.2018 р.

21.

Вебінар «STEM у школі: методичні
рекомендації щодо впровадження»

Освітній проект «На урок»

24.07.2018 р.

22.

Вебінар «Проектний метод навчання»

Освітній проект «На урок»

28.08.2018 р.

23.

Онлайн-конференція «Сучасні освітні
тенденції: медіаграмотність та
критичне мислення»

Освітній проект «На урок»

29.09.2018 р.

24.

Вебінар «10 секретів суперпедагога.
Інструменти саморозвитку»

Центр нової освіти Івана Іванова
«УМІТИ»

13.10.2018 р.

25.

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Дитинство ХХІ
століття: інноваційна освіта»

Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка

25-26.10.2018
р.

26.

Вебінар «Педагогіка партнерства у
новій українській школі»

ВСЕОСВІТА

27.11.2018 р.

27.

ІІ Міжнародна наукова конференція
«Педагогіка у міждисциплінарному
вимірі: варіативність моделей
неперервної педагогічної освіти»

Київський університет імені Бориса
Грінченка

28.11.2018 р.

28.

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Початкова освіта:
сучасні перспективи розвитку»

Кременчуцький педагогічний
коледж імені А.С. Макаренка

14.12.2018 р.

29.

Всеукраїнська науково-практична майстерня з гуманної педагогіки "Гуманізація - найкоротший шлях до особистості"

Кременчуцький педагогічний коледж

імені А.С. Макаренка

13.09.2019 р.