This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Загальні відомості

 

Деньга Наталія Миколаївна

Дата народження:

22.10.1978 р.

Освіта:

вища,

  • 2000 р. – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти, математика та фізика»).

  • 2005 р. – Дніпропетровський університет економіки та права (спеціальність «Облік і аудит»).

Місце роботи:

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С.Макаренка,

  • 2000-2001 рр. – лаборант кабінету фізики

  • 2001-2007 рр. – викладач математики, голова профспілкового комітету студентів

  • з 2007 року – заступник директора з виконавчої та фінансової роботи, викладач математики

  • з 2011 року – голова тендерного комітету

  • 2014-2016 року – відповідальний секретар приймальної комісії

  • з 2018 року – заступник директора з навчально-методичної роботи, викладач математики

 

Педагогічний стаж:

16 років

Кваліфікаційна категорія:

І категорія

Науковий ступінь:

Кандидат педагогічних наук

Коло наукових інтересів:

Професійний розвиток педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи вищого навчального закладу, підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування математичних компетентностей молодших школярів в теорії та на практиці, розвиток професійної рефлексії усіх учасників освітнього процесу вищого навчального закладу


Участь у науково-методичних заходах

Назва заходу

Місце проведення

Дата проведення

1.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

18.03.2016 р.

2.

Науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика».

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

17.05.2016 р.

3.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи»

Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький педагогічний коледж» КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

18-25.04.2016 р.

4.

«Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIII Каришинські читання)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

19-20.05.2016 р.

5.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дошкільної освіти», присвяченій 200-річчю Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

30-31.05.2016 р.

6.

ХVІІ Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы обеспечения качества подготовки специалистов в профессиональных образовательных организациях»

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж

19 .05. 2016 р.

7.

Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх педагогів у контексті компетентнісного підходу»

Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ імені Олеся Гончара

24-27. 05. 2016 р.

8.

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті: здобутки, проблеми, перспективи»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

13 – 14. 10. 2016 р.

9.

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні інформаційні технології в освіті та навчально-виробничому процесі»

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

22.03.2017 р.

10.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

24. 02. 2017 р.

11.

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»

Бердянський державний педагогічний університет

20-21.04. 2017 р.

12.

Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІV Каришинські читання)

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

18-19.05.2017 р.

13.

ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі». Конференція «Підготовка та професійний розвиток вчителя математики: на шляху до нової школи.»

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

20.05.2017 р.

14.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм»

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка

02.03.2018 р.

15.

Міжнародна науково-практична конференція «ФОРМАЛЬНА Й НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА  В ДІАХРОННОМУ ВИМІРІ  ПЕДАГОГІКИ ДОБРА ІВАНА ЗЯЗЮНА»

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

05.03-07.03.2018 р.

16.

Семінар «Сучасний погляд на обдарованість та розвиток таланту»

Національна академія педагогічних наук України

19.04.2018 р.

17.

Участь у наукових заходах (науково-практичні конференції, (не)конференції, семінари, майстер-класи)

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»

16.05.2018 р.

18.

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів міні EdCamp Poltava «Від щасливого вчителя до щасливих учня й учениці»

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

19.05.2018

19.

Всеукраїнська науково-практична конфереція: Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

23.05-24.05 2018 р.